Chapter 142蓝色耳钉

    上官辰一路小跑,没头没脑的向前冲,跑到了她自己也不知道的地方。

        这是哪?

        富丽堂皇的装横,一看就知道这里的主人很张扬跋扈。

        她刚才只是想拼命地快点远离蓝夜凌,因为……

        狡黠地笑了笑,上官辰摊开右手,一颗银蓝色的耳钉闪发出耀眼的光芒!

        嘿嘿,那家伙应该还不知道自己的东西掉了吧?

        上官辰看着看着,就有些失了神。

        这么耀眼的东西,她在记忆中可是从来都没有过的。

        就像是特定属于哪个组织的一样。

        这个念头在脑中一闪而过,上官辰更加仔细的端详着手中的小东西。

        凌。

        上面……居然刻着蓝夜凌的名字!

        诡异神差的,上官辰把这颗耳钉戴在了自己耳垂上空空的耳洞中。

        【谢谢各位亲的收藏~!!我你们!!!】

    

    

重要声明:小说《霸上冰山拽校花》所有的文章、图片、评论等,与本站立场无关。