Chapter 44因为好笑

    茶几上……貌似还摆着一份烧焦的三明治……

        上官辰走下去,用脚踢了踢蓝夜凌的腿,昂起下巴,“你怎么还在这里?”

        蓝夜凌无辜耸肩,“这也是我的别墅啊,大小姐。”

        “去上学啊。”上官辰不满的说道。

        “我要是可以去上学,你以为我会一直坐在这里对着这份该死的三明治发呆么?”

        蓝夜凌没好气的回过去一个白眼,朝着大门努了努嘴,“白痴,门被锁了!”

        锁了!?

        上官辰眸色一沉,拳头攥紧,“该死的老头子!!!”

        突然,蓝夜凌的肚子很不争气的叫了一声。

        上官辰哑声失笑。

        他没好气的瞪她一眼,“笑什么笑?这有什么好笑的!”

        “因为好笑所以笑啰。”上官辰无辜的耸肩。

        -

    

    

重要声明:小说《霸上冰山拽校花》所有的文章、图片、评论等,与本站立场无关。