Chapter 37识破伪装

    O(╯□╰)o……

        原来被发现了……

        上官辰也不再伪装,一个翻,从蓝夜凌怀中起来,坐到了副驾驶的位置。

        “咳咳咳……”

        蓝夜凌唯有干咳几声来掩饰自己的失落了。

        话说那可是上官辰!!

        上官辰,脸蛋多么漂亮,材多么婀娜,家多么高贵……

        多么完美的一个女生!

        谁不想要她?

        不要说她的家世了,就算是只有上官辰这一个人,也是很多人垂涎滴的。

        刚才上官辰离开他的怀抱那一瞬间。

        他就有些……失落。

        “你怎么了?”

        上官辰不解的盯着他。

        “没事……额,你怎么会在那个人的手里?”

        -

    

    

重要声明:小说《霸上冰山拽校花》所有的文章、图片、评论等,与本站立场无关。